måndag 2 februari 2015

Forskarklubben funderar kring kanel i vatten

I Forskarklubben har vi gjort några olika experiment. Vad händer t ex om vi häller ljummet vatten på kanel? På med forskarglasögonen och fundera, innan vi provar!Barnen turas om att filma hela experimentet med paddan, så kan alla se så många gånger de vill. Ibland går det lite för snabbt för att hinna fundera färdigt på vad som hände, och varför.

I Lpfö 98/10 står det bland annat:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap