lördag 18 oktober 2014

Bygga bokstäver - som Mamma Mu

Vi har tittat mycket på framsidan av boken Mamma Mu bygger koja, och barnen har varit fascinerade av bokstäverna, de som är byggda av bräder. De har fortsatt bygga bokstäver i olika material, efter förlagan. Därför bestämde vi oss för att utmana barnen i bokstavsbyggande, när det var dags att skriva skyltar för respektive projektgrupps namn, att sätta upp vid dokumentationen på väggen.

Tillsammans ljudade vi oss fram till vilka bokstäver som fanns med i gruppnamnet. Det är ganska svårt när man får starta med Stj-ljudet i men med viss hjälp gick det. Även om inte alla barn kan alla bokstäver, kan alltid någon en - det kanske är pappas eller lillasysters eller ens eget efternamns bokstav? Tillsammans kan vi mycket mer än ensamma!

Varje bokstav fick en egen klisterlapp, och barnen samarbetade två och två eller tre och tre med att skriva bokstaven i olika material. När de var nöjda fotograferade vi.

När alla bokstäver fanns fotograferade, satte vi ihop dem, och nu har varje grupp sitt namn, byggt av barnen själva.