lördag 18 oktober 2014

Verktygslistan

Vår avdelning har fått i uppdrag att ta reda på vilka verktyg som behövs för att bygga en koja (de andra avdelningarna i huset har andra uppdrag, sen använder vi det avdelningarna kommit fram till på byggmötena). För att lista ut det, har vi tittat jättesupernoga på varje sida i Mamma Mu bygger koja. Vad heter verktygen vi ser där? Tillsammans kan vi sätta namn på alla. Men hur ska vi komma ihåg så många? Barnen tror att det blir svårt att läsa, så vi behöver nog bilder, och det vet de finns i ipaden. De skriver och letar bilder på Google. Vilka bilder passar bäst för att komma ihåg alla verktyg?



Till sist har vi alla bilder, och till varje bild också en skylt med ordet skrivet. I väntan på byggmötet sitter de på väggen, och barnen plockar ofta ner dem för att läsa, para ihop bild+text, och för att skriva till sina teckningar. Vi skriver både för hand, med magnetbokstäver och i Skolstil på paddan.